Termeni si Conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții înainte de a utiliza acest site. Utilizarea acestui site confirmă faptul că ați acceptat în mod expres termenii și condițiile afișate mai jos.

Toate paginile site-ului hotel-meteor.ro sunt proprietatea societății PNP IMPEX SRL . Art.1. Condiții de utilizare

Informațiile și materialele utilizate în acest site sunt rezervate de către PNP IMPEX SRL. Reproducerea oricărui text, imagine, material sau fișier din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale fără acordul scris al PNP IMPEX SRL, este interzisă, toate acestea fiind protejate prin prevederile legii drepturilor de autor.

Datele și informațiile prezentate pe site-ul hotel-meteor.ro au caracter informativ, PNP

IMPEX SRL rezervându-și dreptul de a modifica sau schimba atât conținutul, cât și structura site-lui în orice moment, fără o notificare în prealabil.

Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate și pot fi schimbate sau modificate oricând la cererea acestora.

Art.2. Prelucrarea informației

Informația va fi prelucrată de către hotel-meteor.ro în conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 și 677/2001, putând fi folosită în scopuri asociate comercializarii serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:

 2.1. Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;  2.2. Oferirea de servicii către dumneavoastră;

 2.3. Facturare;
 2.4. Solutionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
 2.5. Realizarea studiilor de piață și de marketing pentru serviciile PNP IMPEX

SRL. și ale companiilor asociate/parteneri;
2.6. Contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, mesaje text sau

telefon) în legătură cu oferta de servicii ale PNP IMPEX SRL. și ale companiilor asociate/parteneri (excepție face cazul în care ne-ați adresat o cerere scrisă prin care solicitați să nu fiți contactați în acest sens);

 2.7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Art.3. Dezvăluirea informației

PNP IMPEX SRL. are dreptul să dezvăluie informațiile către:

 3.1. Companiile asociate/parteneri, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și PNP IMPEX SRL.;

 3.2. Organelor statului sau abilitate de stat in baza legii.

Art.4. Drepturile dumneavoastră

4.1. Cu privire la prelucrarea informației, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:

de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către societatea noastră;

 de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastra particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu

excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

 de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate ;

de a înainta o plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele umneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

4.2. Pentru situațiile prevăzute la lit.a), lit.b) și lit.c) ne veți înainta o cerere scrisă, datată și semnată. În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresa (chiar și de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal. Solicitarea va fi inaintata la adresa : SC PNP IMPEX SRL Hotel Meteor, Statiunea Jupiter, Jud. Constanta, cod postal 905502, sau la adresa de mail : office@hotel- meteor.ro

4.3. PNP IMPEX SRL vă va comunica masurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 20 zile de la data primirii cererii.

Art.5. Legăturile spre alte site-uri

5.1. Legăturile spre alte site-uri de pe acest site sunt oferite doar pentru a vă ajuta. Dacă utilizați aceste legături, veți părăsi site-ul hotel-meteor.ro. PNP IMPEX SRL. nu a analizat aceste site-uri, nu controlează si nu este responsabil în nici un fel pentru aceste site-uri sau conținutul lor. Utilizarea lor se face pe proprie răspundere.

Art.6. Promoțiile

6.1. Toate promotiile sunt supuse disponibilității și inventarului. PNP IMPEX SRL își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau anula promoțiile în orice moment și fără a anunța în prealabil.

Art.7. Modalități de plată

7.1 Transfer bancar,Card Debit-Credit-plata la proprietate,Tichete de vacanta (pe suport hartie sau electronic)-plata la proprietate:clientul (user-ul) va primi prin intermediul e-mail-ului, factura fiscala care va contine contul și toate datele necesare realizării transferului bancar.

Art.8. Disclaimer

8.1. PNP IMPEX SRL nu garantează acuratețea și integritatea materialelor sau

serviciilor de pe acest site. PNP IMPEX SRL ar putea face schimbari în materialele și serviciile din acest site, sau în produsele și preturile descrise, oricând fără un anunț în prealabil.

Art.9. PLATA SERVICIILOR REZERVATE

9.1. Toate rezervariile efectuate, sunt valabile doar daca este achitat avansul de 10% din valoarea totala a sejurului ales. Diferenta de plata va achita la Receptie.

Art.10. RENUNTAREA LA REZERVARE

In privinta garantiei recuperarii sumelor platite pentru rezervarea serviciilor turistice trebuie sa va precizam urmatoarele :

 In cazul in care sejurul comandat ferm este anulat voluntar, se va retine avansul

de 10% cu titlu de daune.
 In cazul in care sejurul comandat ferm este anulat pentru motive ce se situeaza in

sfera fortei majore, avansul de 10% va fi restituit.

Pentru restituirea sumei solicitantul va trebui sa formuleze o cerere in scris si sa dovedeasca imprejurarea de forta majora cu acte emanand de la autoritati publice.

Suma se va restitui in contul indicat, in termen de maxim doua zile de la data la care atat cererea de restituire cat si actele doveditoare (in original) vor fi in posesia prestatorului.

Art.11. Notă finală

PNP IMPEX SRL. poate schimba aceste condiții oricând prin modificarea acestui anunt. Recomandăm vizitarea acestei pagini periodic, pentru a revedea aceste condiții.

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați aceste reguli în totalitate. Utilizarea în continuare a acestui site presupune că ați acceptat acești Termeni și Condiții.

Politica privind protecţia datelor personale POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dorim să oferim servicii turistice dar și să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte

standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte.

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Societatea PNP IMPEX SRL., cu sediul în Jupiter – Hotel Meteordenumită generic HOTEL METEOR.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 Informații de contact, cum ar fi numele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul

de fax, adresa de e-mail, CNP, seria si numarul cartii de identitate;
 Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu PNP IMPEX SRL sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi

instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte ale Hotelului Meteor Jupiter;

 Informatii colectate prin sistemele video de monitorizare si asigurare a pazei in

receptia hotelului si in spatiile de parcare.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

 Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a

operatorului;
 Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 Prelucrarea este necesară în vederea individualizarii serviciilor turistice si

operarea acestora in sistemul electronic de rezervari ;
 Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale PNP IMPEX SRL sau

ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

 În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

  •   Oferirea de servicii turistice ;
  •   Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
     Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către

    autoritățile fiscale, catre Politie);
     Gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de PNP IMPEX SRL ( pagina de

internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;

 În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;

 Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către

dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile PNP IMPEX SRL și

 În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la:dpo@hotel-meteor.ro.

Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

PNP IMPEX SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

1. nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către PNP IMPEX SRL (inclusiv obligația legală a PNP IMPEX SRL de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

2. dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui

drept în instanță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la

dumneavoastră pe care le deținem;
 Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;  Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor

dumneavoastră cu caracter personal;
 Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe

bază de consimțământ;
 Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în

care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

 Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

 Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, PNP IMPEX SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. PNP IMPEX SRL va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați,

folosind următoarele detalii de contact:

  •   SC PNP IMPEX SRL, HOTEL METEOR, JUPITER, ROMANIA
  •   E-mail: dpo@hotel-meteor.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană

vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile,

puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212

ADMINISTRATOR SC PNP IMPEX SRL

Deschide Chat-ul
💬 Aveti nevoie de asistenta?
Salutare 👋
Cu ce te putem ajuta?